Wysokooleinowa odmiana rzepaku już w rejestrze COBORU

Wysokooleinowa odmiana rzepaku już w rejestrze COBORU

Na początku 2016 roku Krajowy Rejestr COBORU na wniosek Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, wpisał nową, populacyjną odmianę rzepaku wysokooleinowego HO[1]. To odmiana o obniżonej zawartości kwasu linolowego omega-6 (z ok. 20% do ok. 10%), ale ze zwiększoną zawartością kwasu oleinowego znanego powszechnie jako omega-9 (z ok. 60% do ponad 79%) i podobnej ilości kwasów omega-3 (ok. 10%)[2].

 

Zmieniony skład kwasów tłuszczowych 18 węglowych, podwyższona zawartość tłuszczu, wysoka zawartość białka oraz niska zawartość glukozynolanów sprawia, że nowa odmiana jest interesującym surowcem dla przemysłu tłuszczowego (zaw. tłuszczu w nasionach ponad 47%). Takie odmiany były już znane wcześniej w wielu krajach, ale w naszym kraju jest to debiut[3].

 

Odmiany wysokooleinowe  szczególnie polecane są do smażenia ze względu na bardzo dużą odporność na wysokie temperatury (punkt dymienia oleju > 240°C).

Należy jednak podkreślić, że nowo zarejestrowana odmiana nie ma żadnego związku z GMO.

 

 

[1] http://www.coboru.pl/polska/odm_szczegoly.aspx?nrodm=28819

[2] Instytut Hodowli I Aklimatyzacji Roślin luty 2016

[3] Tamże.

Kontakt